Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

ResearchGate

 • Samarakoon, S. M., Piatek, B., & De Silva, G. H. M. J. (2023). Investigation of the Flexural Behavior of Preloaded and Pre-Cracked Reinforced Concrete Beams Strengthened with CFRP Plates. Materials, 16(1), 22.
  https://www.mdpi.com/1996-1944/16/1/22
 • Piątek, B. Static and fatigue behaviour of precast GFRP reinforced lightweight concrete arches. In: Salamak M. (ed) 13th Central European Congress on Concrete Engineering CCC 2022, 13-14th September, Zakopane, Poland, Next Generation of Concrete Engineering for Post-Pandemic Europe Conference Proceedings, nbi media, Kraków, 2022.
 • Michalak, E., & Piatek, B. (2022). Prefabrykaty łukowe z betonu lekkiego zbrojone prętami GFRP. Inżynier Budownictwa.
  https://inzynierbudownictwa.pl/prefabrykaty-lukowe-z-betonu-lekkiego-zbrojone-pretami-gfrp/
 • Oleszek, R., & Piątek, B. Niektóre aspekty wymiarowania mostów kablobetonowych ze względu na stany graniczne użytkowalności i nośności według Eurokodów. W: Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone 2021, Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Piątek, B., & Siwowski, T. (2022). Experimental study on flexural behaviour of reinforced concrete beams strengthened with passive and active CFRP strips using a novel anchorage system. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 22(1), 1-17.
  https://doi.org/10.1007/s43452-021-00364-7
 • Piątek B., Siwowski T. (2022) Flexural Behaviour of RC Beams Strengthened with Post-tensioned CFRP Strips with Various Prestressing Level. In: Ilki A., Ispir M., Inci P. (eds) 10th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering. CICE 2021. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 198. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88166-5_184 
 • Piątek, B., Siwowski, T., Michałowski, J., & Błażewicz, S. (2021). Experimental research on hybrid anchorages of prestressed composite strips for structural strengthening. Journal of Composite Materials, https://doi.org/10.1177/00219983211020349.
 • Piątek, B., Siwowska, P., Siwowski, T. (2020). Upgrading of existing bridges with CFRP prestressing system - recent polish experience. Proceeding of IABSE Symposium “Synergy of Culture and Civil Engineering – History and Challenges”, Wrocław, 7-9 October 2020.
 • Wiater, A., Piątek, B., Siwowski, T. (2020). Research on bridge elements made of lightweight concrete reinforced with GFRP rebars. Proceeding of IABSE Symposium “Synergy of Culture and Civil Engineering – History and Challenges”, Wrocław, 7-9 October 2020.
 • Stryszyk, B., Michalak, E., Piątek, B. (2020). Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości przeznaczone dla budownictwa komunikacyjnego. Cz. III. Badania zmęczeniowe prefabrykatu z betonu lekkiego z prętami kompozytowymi. Mosty 4/2020, 42-48.
 • Stryszyk, B., Michalak, E., Piątek, B. (2020). Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości przeznaczone dla budownictwa komunikacyjnego. Cz. II. Badania statyczne prefabrykatu z betonu lekkiego z prętami kompozytowymi. Mosty 3/2020, 36-40.
 • Piątek, B., Siwowski, T., Michałowski, J., & Błażewicz, S. (2020). Development of Bonded/Riveted Steel Anchorages of Prestressed CFRP Strips for Concrete Strengthening. Materials, 13(10), 2217.
  https://doi.org/10.3390/ma13102217
 • Piatek, B., Siwowski, T., Michalowski, J., & Blazewicz, S. (2020). Flexural Strengthening of RC Beams with Prestressed CFRP Strips: Development of Novel Anchor and Tensioning System. Journal of Composites for Construction, 24(3), 04020015.
  https://doi.org/10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0001020
 • Stryszyk, B., Michalak, E., Piątek, B. (2020). Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości przeznaczone dla budownictwa komunikacyjnego. Cz. I. Badania porównawcze prefabrykatu żelbetowego. Mosty 2/2020, 39-42.
 • Siwowski, T., Piątek, B., Siwowska, P., & Wiater, A. (2020). Development and implementation of CFRP post-tensioning system for bridge strengthening. Engineering Structures, 207, 110266.
  https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110266
 • Piątek B., Siwowski T. (2020). Development of Strip Anchoring for CFRP Strengthening System. W: Blikharskyy Z., Koszelnik P., Mesaros P. (red.) Proceedings of CEE 2019. CEE 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 47. Springer, Cham
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-27011-7_41
 • Piątek B., Siwowski T. (2019). Flexural Strengthening of RC Beams with Passive and Prestressed CFRP Laminates: Experimental Study. W: Derkowski W., Gwoździewicz P., Hojdys Ł., Krajewski P., Pańtak M. (red.) Proceedings of the Symposium 2019 Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Kraków, Poland
 • Piątek B., Siwowski T. (2018). Development of the new CFRP strip prestressing system for structural strengthening, W: Ferrier, E., Benzarti, K., Caron, J-F. (red.) Proceeding of 9th International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering (CICE 2018), PARIS 17-19 JULY 2018, Part 2, Paryż: International Institute for FRP in Construction.
  https://www.ifsttar.fr/uploads/tx_ifsttarph2/documents/cice2018_abstracts.pdf
 • Piątek, B., Siwowski, T. (2018). Nowy system wzmacniania konstrukcji betonowych naprężanymi taśmami CFRP, W: Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone 2018, Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Piątek, B., Siwowski, T. (2017). Research on the new CFRP prestressing system for strengthening of RC structures. Architecture Civil Engineering Environment, 10(3), s. 81-87.
  http://www.acee-journal.pl/cmd.php?cmd=download&id=dbitem:article:id=471&field=fullpdf
 • Piątek, B., Siwowski, T. (2017). Research on the new CFRP prestressing system for strengthening of RC structures. W: Balázs, G. L., Koris, K., Kopecskó, K. (red.) Innovative Materials and Technologies for Concrete Structures – CCC2017 Proceedings (s. 319-326). Budapeszt: Hungarian Group of fib.
 • Piątek, B. (2017). Efektywność wzmocnienia belek żelbetowych wstępnie naprężonymi taśmami CFRP. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. JCEEA, 34(64), s. 251-267, DOI:10.7862/Rb.2017.25
  https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/jceea-64/jceea-64-01
 • Piątek, B., Siwowski, T. (2016). Investigation of strengthening effectiveness of reinforced concrete bridge with prestressed CFRP strips. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 15(4), s. 301-314.
  http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.016.019
 • Piątek, B., Siwowski, T. (2016). Wpływ kotwienia mechanicznego taśm CFRP na efektywność wzmocnienia belek żelbetowych. Inżynieria i Budownictwo, 72(12), s. 659-662.
 • Piątek, B., Siwowski, T. (2016). Badania statyczne i zmęczeniowe zakotwień sprężonych taśm CFRP do wzmacniania konstrukcji budowlanych. Inżynieria i Budownictwo, 72(1), s. 24-28.
 • Siwowski T., Piątek B. (2015). Research on the new bridge strengthening system with prestressed CFRP strips. W: Furuta, H., Frangopol, M., Akiyama, M. Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management (s. 2007-2011). Londyn: CRC Press.
 • Piątek, B. (2015). Static and fatigue behaviour of strip anchorages in CFRP strengthening system, W: Proceedings of 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture. Jasná: Technical University of Košice (CD‑ROM).
 • Piątek, B., Siwowski, T. (2015). Badania zakotwień nowego systemu sprężania taśm CFRP do wzmacniania obiektów budowlanych, W: Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone 2015, Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Piątek, B., Siwowski, T. (2015). Badania belek żelbetowych wzmocnionych taśmami CFRP, W: Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej „TECH-BUD’2015” Nowoczesne Materiały, Techniki i Technologie we Współczesnym Budownictwie, Kraków: PZiTB.
 • Piątek, B. (2015). Czynniki wpływające na pracę belki żelbetowej wzmocnionej sprężonymi taśmami CFRP. W: Nagórski, R. (red.) Wybrane Interdyscyplinarne Zagadnienia Budownictwa - Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej. Warszawa: Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej.
 • Piątek, B. (2015). Zakotwienia taśm CFRP w systemie wzmacniania konstrukcji Neoxe Prestressing System – badania statyczne, W: Kuczera, M., Piech, K. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców cz. 4 (s. 319-323). Kraków: CreativeTime (CD-ROM).
 • Piątek, B. (2015). Zakotwienia taśm CFRP w systemie wzmacniania konstrukcji Neoxe Prestressing System – badania zmęczeniowe, W: Kuczera, M., Piech, K. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców cz. 4 (s. 324-328). Kraków: CreativeTime (CD-ROM).
 • Paśko, P., Piątek, B., Siwowski, T. (2014). Badania zakotwień w systemie wzmacniania konstrukcji sprężonymi taśmami CFRP. Budownictwo i Architektura, 13(3), s. 143-150.
  http://wbia.pollub.pl/files/85/content/files/2010_143-150.pdf

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję